مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات ایمنی، بهداشت و محیط زیست 1399/11/08 1399/11/14
اجرای انجام انتخاب پیمانکار مشاور MC جهت پروژه خرید و نصب بویلر HP برای مسیر اضافی کندانس واحد متانو... 1399/11/07 رجوع به آگهی
ارائه خدمات طراحی پایه و تفصیلی، نظارت عالیه و کارگاهی، خدمات مهندسی و تهیه دستورالعمل های مربوط به... 1399/11/07 1399/11/13
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری کنتورخوانی و توزیع موردی صورتحساب و همراه... 1399/11/12
واگذاری انجام حجم خدمات کنترل کیفیت روغن و پایش وضعیت دستگاه های دوار از طریق آنالیز روغن 1399/11/06 رجوع به آگهی
انجام آزمونهای غیر مخرب پیشرفته برروی مخازن انگشتی مایل 40 1399/11/06 رجوع به آگهی
خدمات مشاوره مطالعه جامع مدلی و تهیه MDP میدان سلمان 1399/11/06 1399/11/13
فراخوان ارزیابی کیفی ارتقاء سامانه های مانیتورینگ خوردگی خطوط لوله زیردریایی مناطق عملیاتی شرکت نفت... 1399/11/05 1399/11/12
فراخوان ارزیابی کیفی پروژه خدمات نشت یابی و ضخامت سنجی تاسیسات شرکت گاز استان 1399/11/05 1399/11/14
بررسی و مطالعه اثرات انفجارهای معادن فعال منطقه 1399/11/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6