مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نشت یابی تاسیسات گاز و خدمات بازرسی فنی کالا ،پروژه های اجرایی و تاسی... 1399/01/09 1399/01/16
خرید خدمات مشاوره بازرسی فنی و خدمات حفاظت از خوردگی فلزات 1399/01/06 رجوع به آگهی
عملیات نشت یابی تاسیسات گاز و انجام خدمات بازرسی 1398/12/28 1399/01/16
انجام خدمات بازرسی فنی و پایش خوردگی 1398/12/28 1399/01/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات بازرسی فنی و پایش خوردگی در شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد 1398/12/27 1399/01/27
design and construction of an isobutane production unit 1398/12/27 رجوع به آگهی
انجام خدمات بازرسی فنی و پایش خوردگی 1398/12/27 1399/01/27
واگذاری عملیات نشت یابی تاسیسات گاز طبق مشخصات فنی و دستورالعمل نشت یابی و استانداردسازی و انجام خدم... 1398/12/25 رجوع به آگهی
Hiring of Mud Engineering Services using LTSOBM Chemicals for three deep wells of Assam Asset 1398/12/24 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات نشت یابی خطوط نقلیه، توزیع، شبکه و انشعابات شهری و روستایی و ایستگاه های تقلیل ف... 1398/12/15 1399/01/17
صفحه 1 از 2