مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام خدمات مربوط به بازرسی، حفاظت و امور فنی در مناطق عملیاتی و ستاد شرکت 1397/12/28 رجوع به آگهی
انجام خدمات کارگری, خدمات تنظیفات و راهبری آبدارخانه های دفاتر و ادارات واحدهای و ...-انجام کارهای ب... 1397/12/27 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات کارگری، خدمات تنظیفات و راهبری آبدارخانه های دفاتر و ادارات واحدهای عملیاتی شرکت... 1397/12/27 1398/01/25
انجام خدمات مربوط به بازرسی، حفاظت و امور فنی در مناطق عملیاتی و ستاد شرکت بهره برداری 1397/12/26 رجوع به آگهی
انجام خدمات بازرسی شخص ثالث و کنترل کیفیت ساخت کالاها 1397/12/21 رجوع به آگهی
انجام خدمات بازرسی شخص ثالث و کنترل کیفیت ساخت کالاها 1397/12/20 رجوع به آگهی
انجام خدمات بازرسی شخص ثالث 1397/12/19 رجوع به آگهی
ارائه خدمات فنی، جانبی و نظارت بر پروژه ها 1397/12/18 رجوع به آگهی
انجام آزمایش غیر مخرب eddy curre تیوب 1397/12/14 1398/01/18
انجام خدمات بازرسی و پایش و ارائه گزارش تفصیلی تله بخارها 1397/12/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2