کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7707769 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای زیرسازی و آسفالت معابر استان خوزستان 1402/12/06 1402/12/07
7707716 مناقصه انجام خدمات مشاوره، مهندسی و نظارت در مجتمع طرح های اکتشافی و معدنی استان تهران 1402/12/06 1402/12/12
7707715 مناقصه خدمات مشاوره احداث واحد هاضم استان اصفهان 1402/12/06 1402/12/12
7707714 مناقصه خرید خوراک و دارو و نگهداری پارک وحش صفه و عقیم سازی، نگهداری و نظافت از سایت سگ های بلاصاحب استان اصفهان 1402/12/06 1402/12/12
7707713 مناقصه واگذاری بخشی از امور نقلیه(خودرو سواری، موتورسیکلت و نیسان کمپرسی با راننده) استان تهران 1402/12/06 1402/12/15
7707712 مناقصه COATING,2 COMPONENT HYBRIDISED EPOXY استان بوشهر 1402/12/06 1402/12/14
7707711 مناقصه تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم های اعلام و اطفاء حریق و رفع نواقص ایمنی ساختمانی ، برقی و مکانیکی ساختمان استان تهران 1402/12/06 1402/12/13
7707695 مناقصه خرید،نصب و راه اندازی SanوNasوServer حوزه ستاد دانشگاه(اتوماسیون اداری) استان یزد 1402/12/06 1402/12/10
7707694 مناقصه واگذاری استخر و مجموعه ورزشی استان تهران 1402/12/06 1402/12/08
7707693 مناقصه عمومی یک مرحله ای تاسیسات منطقه مرکزی دانشگاه استان مازندران 1402/12/06 1402/12/09
7707692 مناقصه تاسیسات منطقه غرب دانشگاه استان مازندران 1402/12/06 1402/12/09
7707691 مناقصه تاسیسات منطقه استان مازندران 1402/12/06 1402/12/09
7707674 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای پارک استان خوزستان 1402/12/06 1402/12/10
7707671 مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نگهداشت فضای سبز و تنظیفات دانشکده استان مازندران 1402/12/06 1402/12/12
7707670 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید تعداد یک دستگاه خودروی آتش نشانی 8 تن استان تهران 1402/12/06 1402/12/10
7707669 مناقصه عمومی یک مرحله ای رنگ آمیزی ترافیکی استان مازندران 1402/12/06 1402/12/10
7707668 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری امور نقلیه سازمان امور دانشجویان در سال 1403 استان تهران 1402/12/06 1402/12/09
7707667 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از امور خدماتی و نظافت ساختمان های اداری استان تهران 1402/12/06 1402/12/15
7707647 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات بهسازی طرح هادی روستاهای بهجان، کلاکلی، چنار سوخته استان فارس 1402/12/06 1402/12/09
7707645 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات بهسازی طرح هادی روستاهای کردشول، ابوالوردی، شهرک وحدت استان فارس 1402/12/06 1402/12/09
صفحه 1 از 18360