مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
25 کیلومتر شبکه پراکنده شهری غرب 1398/05/01 رجوع به آگهی
22 کیلومتر شبکه گذاری و 1050 انشعاب پراکنده شهری و روستایی 1398/05/01 رجوع به آگهی
واگذاری انجام امور خدمات تنظیف ساختمانهای اداری، مهمانسراها، پذیرایی ، تشریفات و انجام خدمات دفتری 1398/05/01 رجوع به آگهی
تامین خدمات اداری و خدماتی شهرداری 1398/05/01 1398/05/14
PE pipes 1398/05/01 1398/05/06
SPECIAL & ROUTINE MAINTENANCE 1398/05/01 1398/05/16
CONDUCT HEAT RATE AND CURRENT DEPENDABLE CAPACITY TESTS 1398/05/01 1398/05/31
Routine Maintenance Service for Camp Facilities 1398/05/01 1398/05/27
Maintenance Works 1398/05/01 1398/05/16
Provision of Corrosion Test and Analysis Service 1398/05/01 1398/06/12
صفحه 9 از 52