کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7878612 مناقصه تهیه مصالح ، حمل و اجرای سقف کاذب کناف بلوک M3 پروژه آسمان استان تهران 1403/02/04 1403/02/11
صفحه 1 از 1