کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7853495 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سرعتکاه استاندارد با تمامی علایم ایمنی ورنگ آمیزی دو جزئی ونصب رفلکتور استان ایلام 1403/01/28 1403/02/01
7842879 مناقصه واگذاری مناقصه انتخاب پیمانکار سند بلاست و رنگ آمیزی استان تهران، استان خوزستان 1403/01/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1