کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7859813 مناقصه عملیات تعمیرات و نوسازی پاتیل های مذاب فولاد سازی پاتیل های طرح مذابی و پاتیل های اضطراری استان خوزستان 1403/01/29 1403/02/07
7859662 مناقصه عملیات تعمیرات و نوسازی پاتیل های مذاب فولاد سازی پاتیل های طرح مذابی و پاتیل های اضطراری استان خوزستان 1403/01/29 1403/02/07
7859640 مناقصه روکش لاستیکی به روش پخت گرم 150 متر مربع درام های صنعتی تسمه نقاله ها استان خوزستان 1403/01/29 رجوع به آگهی
7857837 مناقصه 3 عنوان شامل: دولومیت کلسینه - آهک کلسینه - الکترود گرافیتی UHP 600 استان خراسان رضوی 1403/01/29 رجوع به آگهی
7857678 مناقصه تعیین پیمانکار و خرید شامل 2 مورد جهت سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شرکت- جهت خدمات حمل و نقل ترانسفورماتور خرید کابل افشان - گلند فلزی - واشر فیبرولکس - سیم جوش -5 قطعات آهنی ((پیچ و مهره و واشر ف... استان تهران 1403/01/29 رجوع به آگهی
7857647 مناقصه بازطراحی و تهیه و اجرای تغییرات غبارگیر آسیاب آهک گندله سازی به روش EPC استان خوزستان 1403/01/29 1403/01/31
7857627 مناقصه تأمین مبرد روی هد دامی بار SQ150 استان هرمزگان 1403/01/29 رجوع به آگهی
7856095 مناقصه فرو سیلیکو منگنز پرکربن استان خراسان رضوی 1403/01/29 1403/02/10
7856048 مناقصه الکترود گرافیتیUHP600 استان خراسان رضوی 1403/01/29 1403/02/10
7855958 مناقصه ساخت4 عدد مخزن کاندیشینر به همراه متعلقات استان تهران 1403/01/29 1403/02/08
صفحه 1 از 1