کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7858239 مناقصه تامین خدمات اجاره پمپ آب جهت 10 ایستگاه استان خوزستان 1403/01/29 1403/02/07
7858224 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید پکیج تزریق پرکلرین استان تهران 1403/01/29 1403/02/02
7857981 مناقصه خرید دو دستگاه لجن کش صنعتی استان خوزستان 1403/01/29 1403/02/29
7857931 مناقصه خرید قطعات اورهال دو دستگاه موتور شناور MWMTBD501-6E استان تهران 1403/01/29 1403/02/05
7857424 مناقصه خرید یک دستگاه پمپ دستگاه تست شیر آلات استان تهران 1403/01/29 1403/02/11
7856506 مناقصه خرید 2 دستگاه پمپ جهت مخزن 0001-TK مورد نیاز مجتمع خود استان تهران 1403/01/29 رجوع به آگهی
7856382 مناقصه لجن کش صنعتی استان خوزستان 1403/01/29 1403/02/29
7856158 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه سازندگان الکتروموتور استان تهران 1403/01/29 1403/02/16
7856151 مناقصه تامین الکترو موتور6KV استان خوزستان 1403/01/29 1403/02/11
7856057 مناقصه موتور القایی فشار متوسط سه فاز ""Nidec استان خراسان رضوی 1403/01/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1