مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تعمیرات و خرید پمپ‌های اصلی سیستم آب آتش‌نشانی و پمپ‌های جوکی بر روی سکو 1400/02/05
مناقصه اجرای لوله گذاری فاضلاب در سطح شهر 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت پروانه پمپ 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه تامین تجهیزات نقطه جوش و پمپ سیلر 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیرات اساسی ویبروالکترو موتورهای الک لرزان 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه هیدرو موتور پمپ های (اصلی) دستگاه حفاری 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید پمپ وارمن 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه پمپ سانتریفیوژ به همراه دو دستگاه موتور الکتریکی 1400/01/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1