کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7828950 مناقصه خرید 20 هزار تن سنگ سیلیس استان تهران 1403/01/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1