کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7859802 مناقصه واگذاری مربوط به بهینه سازی سیستم اعلان و اطفاء حریق توربین خانه و اتاق برق تلمبه خانه استان خوزستان 1403/01/29 1403/02/10
7859444 مناقصه خرید تجهیزات کاربری راهداری و آتش نشانی برای 95 دستگاه کامیونت استان تهران 1403/01/29 1403/02/02
7859266 مناقصه خرید تجهیزات کاربری راهداری و آتش نشانی برای 95 دستگاه کامیونت استان تهران 1403/01/29 1403/02/02
7859238 مناقصه 4 عنوان مناقصه شامل تهیه غذا پرسنل - احداث ابنیه گذر - خرید مجموعه کامل هیدرولیک مخصوص آتش نشانی - خرید البسه لوازم و تجهیزات آتش نشانی استان تهران 1403/01/29 1403/02/08
7859182 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید البسه و تجهیزات ایمنی استان خراسان رضوی 1403/01/29 1403/02/16
7859006 مناقصه واگذاری انجام راهبری ، سرویس تعمیرو نگهداری سالیانه تاسیسات برق و مکانیکی کلیه موتور خانه ها و ساختمانها و کانالها و محوطه ها ، سیستمهای صوتی ، سیستمهای اعلام و اطفاء حریق ، سیستم های گاز رسانی... استان تهران 1403/01/29 1403/02/10
7858216 مناقصه تجهیز دو دستگاه کامیون آتش نشانی بنز آتکو شرکتی چشمه خوش استان ایلام 1403/01/29 1403/02/17
7857402 مناقصه نصب سیستم EWSD در ساختمان تلکام و اتاق برق ساختمان GIS استان بوشهر 1403/01/29 1403/02/08
7856977 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید تجهیزات کاربری راهداری و آتش نشانی برای 95 دستگاه کامیونت استان تهران 1403/01/29 1403/02/02
7856739 مناقصه FIRE HOSE/COLOR استان خوزستان 1403/01/29 1403/02/11
7856396 مناقصه FIRE HOSE COLOR استان خوزستان 1403/01/29 1403/02/11
7856372 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تامین 150بشکه 100 لیتری فوم فرودگاهی استان خوزستان 1403/01/29 1403/02/16
صفحه 1 از 1