کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7856372 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تامین 150بشکه 100 لیتری فوم فرودگاهی استان خوزستان 1403/01/29 1403/02/16
صفحه 1 از 1