کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7882709 مناقصه خرید 1 قلم لوازم حفاری S. s. valve استان خوزستان 1403/02/04 1403/02/18
7882697 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای CHOK BALL VALVE استان خوزستان 1403/02/04 1403/02/16
7882559 مناقصه خرید p/f masoneilan استان هرمزگان 1403/02/04 رجوع به آگهی
7882447 مناقصه خرید والوهای فشار ضعیف مورد نیاز نیروگاه رامین استان خوزستان 1403/02/04 1403/02/09
7882098 مناقصه خرید شیر قبل از رگلاتور استان یزد 1403/02/04 1403/03/13
7882091 مناقصه خرید شیرآلات سماری جوشی در سایزهای مختلف استان یزد 1403/02/04 1403/02/05
7881468 مناقصه ساخت شیر خودکار VALVE (HV-14106) استان مرکزی 1403/02/04 1403/02/12
7880039 مناقصه خرید 20 واحد gate valve استان خوزستان 1403/02/04 رجوع به آگهی
7879074 مناقصه خرید شیرآلات سماوری در سایزهای مختلف استان یزد 1403/02/04 1403/03/30
7879055 مناقصه خرید شیرآلات توپی در سایزهای مختلف استان یزد 1403/02/04 رجوع به آگهی
7878607 مناقصه خرید Special Valve استان خوزستان 1403/02/04 1403/02/13
7878131 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 2 قلم gate valve استان خوزستان 1403/02/04 1403/02/18
7878122 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 6 قلم GATE VALVE استان خوزستان 1403/02/04 1403/02/18
7877958 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات مکانیکال پروژه پردیس 3 سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران استان تهران 1403/02/04 1403/02/09
صفحه 1 از 1