مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خدمات تهیه، طبخ، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه، طبخ و توزیع یکساله غذای پرسنل 1400/01/30 1400/02/06
مناقصه پیمان غذایی کارکنان مراکز تاسیسات و انتقال نفت 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای پرسنل 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید غذای گرم از رستوران ها و غذاپزی های معتبر و واجد شرایط 1400/01/30 1400/02/09
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خدمات تهیه و طبخ غذا و اداره رستوران 1400/02/04
مناقصه تامین خدمات تهیه، طبخ، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران 1400/01/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1