مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام امور مربوط به تهیه مواد، پخت و توزیع غذا جهت پرسنل شرکت 1399/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان در سال99 -1400 1399/09/04 1399/09/06
پیمان تهیه و طبخ غذای کارکنان 1399/09/04 1399/09/15
صفحه 1 از 1