کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7829040 مناقصه خرید 8/000 کیلوگرم لیبل OPP متالایز شامل 5 طرح متفاوت و در 3 ابعاد مختلف جهت بطری 3 لیتری، بطری 1/5 لیتری و بطری 810 گرمی استان تهران 1403/01/25 1403/02/01
7828485 مناقصه واگذاری تهیه انواع جعبه، بروشور و لیبل کارتن استان تهران 1403/01/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1