کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7878605 مناقصه خرید لوله سیاه بدون درز مانسمان استان البرز 1403/02/04 رجوع به آگهی
7878513 مناقصه خرید لوله آتش خوار کربن استیل و ورق استان البرز 1403/02/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1