کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7827579 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل : خرید تجهیزات IT و لپ تاپ - تهیه صندلی و مبل اداری - تهیه جلد بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری استان تهران 1403/01/25 رجوع به آگهی
7827152 مناقصه تک مرحله ای قیمت خرید لپ تاپ استان تهران 1403/01/25 1403/01/26
صفحه 1 از 1