مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
پیگرانی هوشمند خطوط 10" اینچ 1398/11/02 1398/11/08
واگذاری پیکرانی هوشمند خطوط 12 اینچ 1398/11/02 1398/11/08
پروژه بازسازی و نوسازی سیستم تزریق آب مجتمع نفتی 1398/11/02 رجوع به آگهی
Parts for Solar Gas Turbine saturn, driven compressor set, type CSI-SB-C160, SER Nos. SC94120/21 1398/11/01 رجوع به آگهی
purchase of 35000 +- 5% MTS of Granular Potassium Chloride (GMOP) in bulk through renewal of one ste... 1398/11/01 رجوع به آگهی
PARTS FOR ''BROWN BOVERI-SULZER'' GAS TURBINE TYPE NS70 1398/11/01 رجوع به آگهی
parts for atlas copco screw air compressor model zt 145 1398/11/01 رجوع به آگهی
P/F "ROLLS - ROYCE" INDUSTRIAL AVON GAS GENERATORS 1398/11/01 1398/10/16
صفحه 1 از 1