مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تدوین برنامه جامع توسعه سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری (تهیه اطلس جامع سرمایه گذاری شهر) 1400/02/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای باقیماده تجهیزات هیدرومکانیکال والکتریکال سد مروک 1400/02/05
مناقصه احداث، راه اندازی و بهره برداری خدمات خودرویی 1400/01/30 1400/02/04
مناقصه احداث ، راه اندازی و بهره برداری ایستگاه مکانیزه و نیمه مکانیزه در سطح شهر 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه دستگاه تولید جداول بتنی 1400/01/29 1400/02/07
مناقصه پروژه سرمایه گذاری بازسازی، تجهیز و بهره برداری از پارک فرهنگی، تفریحی، گردشگری 1400/01/30 1400/02/12
مناقصه عملیات طراحی، تامین، اجرا و راه اندازی شبکه جمع آوری و تصفیه فاضلاب بهداشتی 1400/01/30 1400/02/06
مناقصه دعوت به مشارکت در نمایشگاه اختصاصی 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در پروژه تجاری / اداری 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری طراحی، احداث، تجهیز و بهره برداری از بیمارستان 150 تختخوابی 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه تدوین برنامه جامع توسعه سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری (تهیه اطلس جامع سرمایه گذاری شهر) 1400/01/30 1400/02/11
مناقصه عملیات دیوار کشی با مصالح بنایی 1400/01/30 1400/02/11
مناقصه سرمایه گذاری برای احداث و بهره برداری مرکز خودرویی 1400/01/30 1400/02/04
مناقصه طرح احداث و راه اندازی بازارچه گل و گیاه به منظور افزایش سرانه فضای سبز و ایجاد بازارچه ها 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان عمومی ارزیابی و جذب سرمایه گذار در پروژه احداث مجتمع تجاری و خدماتی 1400/01/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1