کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7860373 مناقصه 11 مورد واگذاری شامل: واگذاری بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی - واگذاری ساخت، نصب و بهره برداری از تابلوهای پیشانی پل عابر پیاده استان اصفهان 1403/01/29 1403/02/20
7860323 مناقصه واگذاری کامل امتیاز سرمایه گذاری تکمیل و توسعه بهره برداری و انتقال تأسیسات فاضلاب شهرها استان تهران، استان یزد 1403/01/29 1403/02/08
7860313 مناقصه پروژه سرمایه گذاری سیستم امحاء پسماند زباله سوز و هاضم خشک بی هوازی استان فارس 1403/01/29 1403/02/08
7860283 مناقصه فراخوان مزایده سرمایه گذاری طراحی احداث بهره برداری پرداخت اجاره بها و انتقال پروژه پدل استان تهران 1403/01/29 1403/02/10
7860175 مناقصه بازسازی زمین تنیس استان هرمزگان 1403/01/29 1403/02/12
7859972 مناقصه شناسائی سرمایه گذار جهت طرح باز تخصیص آب از محل کاهش هدر رفت آب در محدوده استان البرز 1403/01/29 1403/02/17
7859799 مناقصه تأمین منابع مالی احداث تملک و بهره برداری از تاسیسات نمک زدایی تأمین آب شرب با ظرفیت 1000 مترمکعب در شبانه روز و دفع پساب استان هرمزگان 1403/01/29 1403/02/09
7859644 مناقصه انتخاب سرمایه گذار برای ساخت اجرا تجهیز و بهره برداری از پیست اتومبیل رانی استان اصفهان 1403/01/29 1403/02/06
7859516 مناقصه شناسایی تامین کننده منابع مالی تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت تکمیل تصفیه خانه استان البرز 1403/01/29 رجوع به آگهی
7859383 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی به منظور تأمین منابع مالی، احداث، تملک، و بهره برداری از تاسیسات نمکزدایی تأمین آب شرب با ظرفیت 1000 مترمکعب استان هرمزگان 1403/01/29 1403/02/09
7858158 مناقصه مشارکت به شیوه جذب سرمایه، یک فروند هواپیمای MD ملکی خود را باز آماد نموده و به چرخه حمل و نقل هوایی کشور استان تهران 1403/01/29 رجوع به آگهی
7858004 مناقصه جهت شناسایی متقاضیان خرید مؤسسه غیر تجاری فرهنگی ورزشی استان تهران 1403/01/29 رجوع به آگهی
7856518 مناقصه فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در پروژه ها استان اصفهان 1403/01/29 رجوع به آگهی
7856400 مناقصه عرضه عمومی سهام ( استقلال - پرسپولیس ) استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... 1403/01/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1