کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7860802 مناقصه خدمات نصب و تعویض کنتور و رگولاتور در استان استان قم 1403/01/30 1403/02/08
صفحه 1 از 1