مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه For the design and construction of a turnkey gas chemical plant for the production of polyvinyl acetate in the Dashoguz velayat” on the basis of direct investments with the terms of production... 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 20 دستگاه فوم دوز همراه با 20 عدد مخزن 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه خرید بشکه STEEL DRUM 212L 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بازرسی کمی و کیفی محصولات شرکت 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات مربوط به ساخت و نصب کارهای فلزی سیستم فایرواتر مربوط به پروژه NGL3200 1400/09/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1