مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خدمات تاسیسات دادگستری 1400/01/30 1400/01/31
مناقصه واگذاری فعالیت های قرارداد حجی امور خدماتی و پشتیبانی، تایپ متون فارسی و لاتین ( یا تواما) و ارائه خدمات تاسیسات ساختمان اداری، الکترونیکی ، مکانیکی 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی سامانه حفاظت هوشمند و نظارت تصویری 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه نصب تجهیزات دوربین 1400/01/30 1400/01/29
مناقصه خرید بخشی از تجهیزات مدارس 1400/01/30 1400/02/05
مناقصه تامین متریال، خرید و تهیه تجهیزات و مصالح، مونتاژ، نصب و تست دوربین های سایت صنعتی 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات پیجر 1400/01/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1