مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خرید خدمات مشاوره ارئه راهکارهای مورد نیاز برای توسعه خوشه کسب و کار زیلو و آماده سازی و انج... 1398/08/21 1398/08/25
انجام عملیات نقشه برداری و تهیه نقشه توپوگرافی از رودخانه ها و سرشاخه ها 1398/08/21 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات نظارت بر عملیات ساختمانی باقیمانده، نصب، تست و راه اندازی پست 230/132/33 کیلو ول... 1398/08/21 1398/08/27
انتخاب مشاور انجام مطالعات ژئوتکنیک دو ایستگاه پمپاژ و یک ایستگاه بالابر 1398/08/21 1398/08/26
Review and Develop the Oversight and Monitoring System 1398/08/21 رجوع به آگهی
Provision of Logistic Lump Sum Services for Solar Turbines for overhaul 1398/08/21 رجوع به آگهی
فراخوان شرکت های فعال در حوزه پسماند 1398/08/20 رجوع به آگهی
انجام خدمات نظارت بر عملیات ساختمانی باقیمانده، نصب، تست و راه اندازی پست 230/132/33 کیلوولت سبزآب 1398/08/21 1398/08/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه توسعه خوشه خشکبار (زرشک و عناب) خراسان جنوبی 1398/08/21 1398/09/05
خرید خدمات مشاوره ارزیابی کیفی حدنگاری (کاداستر اراضی کشاورزی شامل تهیه نقشه 1:2000 با استفاده از تص... 1398/08/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2