مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
شناسایی و ارزیابی کیفی سرمایه گذران جهت احداث نیروگاه سد تنظیمی پای پل به روش مشارکت عمومی - خصوصی (... 1398/12/01 رجوع به آگهی
تهیه نقشه 1/2000 کاداستر 1398/12/01 رجوع به آگهی
استفاده از خدمات آزمایشگاهی جهت آنالیزهای مغزه های نفت و گاز میادین 1398/12/01 1398/12/05
مربوط به استفاده از خدمات آزمایشگاهی جهت آنالیز مغزه های نفت و گاز 1398/12/01 رجوع به آگهی
فرآیند انجام خدمات مشاوره فنی در زمینه تامین، نگهداری و تعمیرات تجهیزات بندری، دریایی و مخابراتی 1398/12/01 1398/12/04
خدمات مشاوره ای و پشتیبانی واحدها 1398/12/01 رجوع به آگهی
انجام پروژه ها (مطالعات مرحله اول و دوم تقاطع ) 1398/11/27 رجوع به آگهی
Research Project on Quality of Education 1398/12/01 رجوع به آگهی
فراخوان شناسایی مشاور جهت تولید و ویژه سازی نرم افزار سیستم جامع خدمات مشترکین خود 1398/12/01 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی مشاور جهت پروژه مطالعاتی جانمایی مراکز لجستیک در پهنه های بندری شش گانه 1398/12/01 1398/12/05
صفحه 1 از 2