کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7853446 مناقصه اجرای فومینگ و کولینگ مخازن استان آذربایجان شرقی 1403/01/28 رجوع به آگهی
7842433 مناقصه انجام عملیات نصب ایزوگام بر روی سطوح صاف و شیب دار در تعدادی از منازل سازمانی شرکت استان مرکزی 1403/01/28 1403/02/08
صفحه 1 از 1