کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7853649 مناقصه تهیه مواد ساخت قطره گیر مدرنیزه از جنس pp برای یک برج خنک کن5 استان خوزستان 1403/01/28 1403/02/04
صفحه 1 از 1