کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7829247 مناقصه خرید 4 دستگاه کمپرسور شارژ کپسول تنفسی (همراه با کابین) استان مرکزی 1403/01/25 1403/02/06
صفحه 1 از 1