کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7856502 مناقصه ارزیابی کیفی مشاوران طرح جامع برقی سازی وسایل نقلیه استان تهران 1403/01/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1