مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه تطبیق و مستند سازی اراضی منابع طبیعی 1399/09/12 1399/09/15
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تثبیت و مقاوم سازی بدنه راه محور نیشابور- عطائیه... 1399/09/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهيه و جانمايي نقشه مناطق بافت مسكوني روستايي در شهرستانهای استان اصفهان –... 1399/09/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهيه و جانمايي نقشه مناطق بافت مسكوني روستايي در شهرستانهای استان اصفهان– م... 1399/09/16
Design and implementation of service roads for Sultan Taymour Street in Salalah 1399/09/12 رجوع به آگهی
Design and implementation of the road leading to the new Razat cemetery 1399/09/12 رجوع به آگهی
شرح مختصر موضوع: "سامانه جامع مدیریت ریسک و رتبه بندی اعتباری مشتریان راه آهن جا به روش QCBS 1399/09/12 1399/09/22
واگذاری اجرای عملیات خاکی شامل:خاکبرداری و خاکریزی 1399/09/12 1399/09/18
فراخوان عمومی با ارزیابی کیفی جهت انتخاب مشاور عامل چهارم به منظور مدیریت و نظارت بر پروژه های مشارک... 1399/09/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1