مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای سایت منازل سازمانی 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای منبع بتنی نیمه مدفون تامین آب شرب 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات خرید سازه سالن شیری فلزی عملیات خرید و نصب ورق و z 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای دستمزدی سیلوی زمینی بتنی علوفه تر 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ساخت استخر تصفیه خانه 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه احداث پاتوق های محلی، ساماندهی و بهسازی میادین و محورها، مرمت ابنیه 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری احداث سالن سوله پروژه مشتمل بر کارهای ساختمانی، تاسیسات برق و مکانیک 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات تهیه، خمل و اجرای دیوارهای بتنی و سنگی و تهیه، حمل و اجرای جداول و کفپوش های بتنی 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در پروژه تجاری / اداری 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای زیرسازی،سنگ کاری و اجرای بلوک فرش و آبنما در پارک 1400/01/30 1400/01/31
مناقصه برگزاری مناقصه عمومی ندامتگاه 1400/01/30 1400/02/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای جدول گذاری و سنگفرش 1400/02/05
مناقصه جدولگذاری –دیوار سنگی و آسفالت 1400/02/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای جدول گذاری و سنگفرش 1400/02/05
مناقصه احداث دیوار حائل ژئوگریدی جنب سوله 1400/02/02
مناقصه اجرای دیوار سنگی روستا 1400/02/05
مناقصه عملیات اجرایی احداث مخزن 1400/02/06
مناقصه زیرسازی و اسفالت خیابان 1400/02/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای سنگفرش و اینیه فنی 1400/02/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای سنگفرش و پیاده روسازی روستاها 1400/02/05
صفحه 1 از 3