مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای خرپا جهت تقویت خطوط آبرسانی مسکن 1399/03/08 رجوع به آگهی
(فروش) یک قطعه زمین --پروژه ساماندهی ورودی 1399/03/08 رجوع به آگهی
عملیات تهیه مصالح و اجرای لایه توپکا در باند خروجی بلوار ورودی شهرک 1399/03/08 1399/03/08
واگذاری عملیات تهیه و اجرای جدولگذاری نهری و زیرسازی و آسفالت بلوار، ورودی روستا و خیابان درمانگاه 1399/03/08 1399/03/18
واگذاری تهیه مصالح و اجرای پل - تهیه مصالح و اصلاح میدان 1399/03/08 رجوع به آگهی
لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی - بهسازی و آسفالت راه روستایی - تکمیل، بهسازی و ساماندهی کنارگذر... 1399/03/08 1399/03/17
واگذاری جدول گذاری معابر سطح شهر و لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر 1399/03/08 رجوع به آگهی
اصلاحیه پروژه عملیات متفرقه عمرانی 1399/03/08 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرایی تکمیل تندرو باند شرقی بلوار 1399/03/08 رجوع به آگهی
یکسان سازی معابر سطح شهر 1399/03/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4