مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای عملیات جمع آوری زباله ، رفت و روب ، لایروبی کانال ها و آبیاری فضای سبز 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی کانال دفع آبهای سطحی محدوده پیرامونی اسکله گوگرد 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه خرید آجیل و شکلات شب یلدا پرسنل - هشت پروژه قطعات ساختنی و ... 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام بخشی از عملیات اجرایی پروژه 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل بند خاکی و سرریز سنگی ملاتی - عملیات بندر سنگی ملاتی - فاز ۲ احداث خاکریز بند اصلی آب - احداث بندهای سنگی ملاتی حوزه آبخیز - اجرای بندهای سنگی ملاتی و خشکه چین 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری زیرسازی جدول گذاری کانیوگذاری و روکش آسفالت کوچه های سطح منطقه 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه - اجرای عملیات 4.700 متر مربع تسطیح و کوبیدن معبر - تهیه و اجرای عملیات 450 متر طول کانیو گذاری به عرض 50 سانتی متر 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات بهسازی و اجرای کف پوش بتنی کوچه 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه پیاده رو سازی بلوار 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری آسفالت رمپ ورودی و خروجی مجتمع خدماتی رفاهی و بیمه مسئولیت مدنی 1400/09/16 1400/09/18
مناقصه واگذاری پروژه زیرسازی کندرو سهیل و اجرای آبروهای دالی شکل و لوله ای 1400/09/16 1400/09/21
مناقصه واگذاری عملیات بارگیری، جمع آوری، حمل و تخلیه مکانیزه پسماند اماکن مسکونی و غیر مسکونی 1400/09/16 1400/09/22
مناقصه واگذاری پروژه زیرسازی و آسفالت معابر 1400/09/16 1400/09/21
مناقصه تامین تجهیزات سیستم نظارت تصویری شعب 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، حمل، پخش آسفالت ۰۱۹ و قیر پاشی سطح شهر - جدولگذاری کوچه های سطح شهر - پیاده رو سازی خیابان و... 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه احداث راه دسترسی واحداث پلهای مسیر CGS های شرکت گازدر سطح استان 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ساخت و تعمیر تجهیزات فلزی خطوط تولید 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات نگهداری و تعمیرات راه و جاده 1400/09/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1