مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
روکش آسفالت کوچه ها و معابر شهر و زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر شهر 1397/10/26 1397/10/29
واگذاری پروژه بهسازی پارک و پروژه ترمیم نوارهای حفاری شرکت گاز 1397/10/26 1397/10/29
اجرای پل بر روی کانال 1397/10/26 رجوع به آگهی
جدولگذاری سطح شهر - پیاده رو سازی معابر - آسفالت و لکه گیری معابر 1397/10/26 رجوع به آگهی
واگذاری بهسازی و آسفالت راه های روستایی و 1397/10/26 1397/10/30
واگذاری عملیات ساخت Cable trench- duct bank- pullpitt-ditch 1397/10/26 1397/11/05
عملیات ایمن سازی خطوط لوله 56" دوم، سوم و دهم سراسری در محل تقاطع با کانال فاضلاب 1397/10/26 1397/11/06
ایمن سازی خط 24 اینچ و 16" 1397/10/26 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای مناسب سازی و ایمن سازی مسیرهای عابر پیاده 1397/10/26 رجوع به آگهی
ساماندهی و لایه روبی رودخانه و مسیل های داخل شهر ـ پل سازی کنار گذر 1397/10/26 1397/11/03
صفحه 1 از 3