مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه پروژه تکمیل و بازسازی خوابگاه متأهلین 1400/09/17 1400/09/27
مناقصه احداث مسکن 1400/09/17 1400/09/22
مناقصه شناسایی سرمایه گذار در پروژه های شهرداری (مشارکت در احداث فضای کار اشتراکی، رستوران و کافی شاپ در محل بام پارکینگ عمومی ) 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه احداث و راه اندازی خطوط جدید مترو 1400/09/17 1400/09/23
مناقصه تکمیل بند خاکی و سرریز سنگی ملاتی - فاز ۲ احداث خاکریز بند اصلی آب - اجرای بندهای سنگی ملاتی و خشکه چین 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تعمیر و ترمیم سازه بتنی بیمارستان 1400/09/17 1400/09/22
مناقصه اجرای عملیات احداث اسکلت بیمارستان 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات اجرایی (تامین آرماتور و اجرای عملیات آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی) 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات حفر و آماده سازی قبور دست کن 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات اسکلت بتنی پروژه سالن تولید واکسن 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث درمانگاه تخصصی 1400/09/17 1400/09/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران برای اجرای عملیات اسکلت بتنی 1400/09/17 1400/09/23
مناقصه فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین مصالح و تجهیزات و تکمیل و تحویل کارهای باقیمانده تمام مشاعات و۱۴۶ واحد مسکونی 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی سازه و اجرای عملیات سفت کاری (اسکلت بتنی و دیوار چینی های داخلی و پیرامونی) 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی و جذب سرمایه گذار جهت انجام پروژه های مجموعه اداری 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی پروژه ها- - آماده سازی سایت- - آماده سازی پنج هکتار اقشار- - پروژه تجاری مسکن مهر و... 1400/09/17 1400/09/23
صفحه 1 از 1