مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای عملیات دستمزدی سازه آبگیر تونل ورودی پروژه 1397/11/02 1397/11/06
احداث شبکه جمع آوری فاضلاب به همراه حمل و نصب انشعابات فاضلاب 1397/11/02 1397/11/15
واگذاری پروژه احداث قسمت دوم خط انتقال فاضلاب 1397/11/02 1397/11/13
بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی 1397/11/02 1397/11/06
انجام کلیه خدمات مربوط به امور مشترکین آب و فاضلاب و قرائت کنتور آب 1397/11/02 1397/11/07
صفحه 1 از 1