کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7882663 مناقصه اجرای بخشی از خط اصلی فاضلاب سایت 560 هکتاری نهضت ملی مسکن استان قم 1403/02/04 1403/02/11
7882515 مناقصه واگذاری احداث، توسعه و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب شهر استان فارس 1403/02/04 1403/02/11
7881546 مناقصه احداث شبکه توزیع آب استان خوزستان 1403/02/04 1403/02/09
7881423 مناقصه اجرای بخشی از خط اصلی فاضلاب استان قم 1403/02/04 1403/02/11
7881209 مناقصه حوادث آب و فاضلاب، واگذاری کلیه امور مربوط به بهره برداری آب و فاضلاب؛ مراقبت از تاسیسات و تجهیزات و انجام امور مشترکین استان چهارمحال و بختیاری 1403/02/04 1403/02/08
7881102 مناقصه پروژه طراحی، تامین، اجرا و بهره برداری آزمایشی ایستگاههای پمپاژ دشت ها استان تهران، استان چهارمحال و بختیاری 1403/02/04 1403/02/11
7880984 مناقصه واگذاری پروژه طراحی، تأمین اجرا و بهره برداری آزمایشی ایستگاه های پمپاژ استان تهران 1403/02/04 1403/02/11
7880798 مناقصه احداث مخزن 2000 متر مکعبی ، تکمیل ساختمان ایستگاه پمپاژ ، احداث ساختمان نگهبانی ، پست پاساژ و اتاق برق، محوطه سازی و دیوار کشی استان تهران 1403/02/04 1403/02/09
7880746 مناقصه تکمیل تونل و سرریز سد استان هرمزگان 1403/02/04 1403/02/09
7880505 مناقصه واگذاری پروژه سد مخزنی عملیات اجرایی بخشی از سازه اوجی سرریز و لاینینگ گالری تزریق استان فارس 1403/02/04 1403/02/04
7880494 مناقصه اجرای عملیات تکمیل تونل و سرریز سد استان هرمزگان 1403/02/04 رجوع به آگهی
7880295 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی طراحی ، تأمین ، اجرا و بهره برداری آزمایشی ایستگاههای پمپاژ دشتهای مهران و زرینآباد استان تهران 1403/02/04 1403/02/11
7880172 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی نگهداشت ،تعمیرات و بهره برداری از تجهیزات سد و نیروگاه کارون 4 استان تهران 1403/02/04 1403/02/11
7880146 مناقصه 7 عنوان مناقصه شامل :پروژه بهسازی و مدیریت و لوله گذاری آب خام-پروژه تبدیل شبکه فشار متوسط هوایی -پروژه احداث مخزن ژئو ممبران آب خام- پروژه مرمت و بازسازی کانال استان آذربایجان شرقی 1403/02/04 1403/02/17
7879840 مناقصه بهسازی سیستم آبرسانی ایستگاه راه آهن استان خراسان رضوی 1403/02/04 1403/02/30
7878891 مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات پیمانکاری در سال های 1403- 1404 برای مدت 12 ماه استان خراسان رضوی 1403/02/04 1403/02/06
7878882 مناقصه تامین بخشی از نیاز مالی طرح اجرای طرح آبرسانی مجتمع های روستایی استان خراسان رضوی 1403/02/04 رجوع به آگهی
7878823 مناقصه عمومی یک مرحله ای حوادث آب و فاضلاب، واگذاری کلیه امور مربوط به بهره برداری آب و فاضلاب، مراقبت از تاسیسات و تجهیزات وانجام امور مشترکین بروجن استان چهارمحال و بختیاری 1403/02/04 1403/02/08
7878815 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیر مجاز و توقیف دستگاه های حفاری غیر مجاز در سراسر استان بوشهر استان بوشهر 1403/02/04 1403/02/06
7878526 مناقصه پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیر مجاز و توقیف دستگاه های حفاری غیر مجاز استان بوشهر 1403/02/04 1403/02/06
صفحه 1 از 2