مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین تجهیزات ایستگاه های فیلتراسیون شبکه فرعی آبیاری و زهکشی 1397/10/29 1397/11/03
انتخاب پیمانکار جهت تهیه، راه اندازی و بهره برداری تجهیزات پایش کیفی آب مخازن سدها 1397/10/29 1397/11/16
تهیه، تامین، جابجایی و نصب تجهیزات ایستگاه های فیلتراسیون شبکه فرعی آبیاری و زهکشی 1397/10/29 1397/11/03
اجرای عملیات کانال بتنی 1397/10/29 1397/11/02
احداث حوضچه شیر آلات شبکه در شهر 1397/10/29 1397/11/03
واگذاری عملیات مدیریتی (حفاظت و غرق) ـ عملیات آبخیزداری ) 1397/10/26 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری شهرستان 1397/10/29 رجوع به آگهی
Agriculture Maintenance Outsourcing Project 1397/10/29 1397/11/21
اجرای عملیات دستمزدی سازه آبگیر تونل ورودی پروژه 1397/10/29 1397/11/06
صفحه 1 از 1