کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7860187 مناقصه واگذاری اجرای شبکه زهکشی آبهای زیر زمینی پالایشگاه استان بوشهر 1403/01/29 رجوع به آگهی
7858236 مناقصه عملیات حفر کانال به ابعاد 3 متر (عرض) و 2 متر (عمق) و به طول 6 کیلومتر استان تهران 1403/01/29 رجوع به آگهی
7857667 مناقصه نگهداری و تعمیرات (نایروبی) زهکش های زیارت استان بوشهر 1403/01/29 1403/01/30
صفحه 1 از 1