کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7882758 مناقصه طرح آبگیرهای شرب سد اردبیل- طرح و ساخت (EPC) سیستم پمپاژ شناور استان اردبیل 1403/02/04 1403/02/11
7882728 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات واگذاری تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی ، الکتریکی ساختمانهای مجتمع آموزشی درمانی خیرین سلام استان قم 1403/02/04 1403/02/11
7882685 مناقصه خدمات واگذاری تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی ، الکتریکی ساختمانهای مجتمع آموزشی درمانی شهید بهشت استان قم 1403/02/04 1403/02/11
7881736 مناقصه پروژه اجرای خط 8 اینچ انتقال گاز جدید تلمبه خانه استان خوزستان 1403/02/04 رجوع به آگهی
7881401 مناقصه واگذاری عملیات اجرایی پروژه عبور خط لوله از زیر بستر عوارض در چهار نقطه شبکه و خطوط استان خوزستان 1403/02/04 1403/02/12
7881303 مناقصه تأمین پست های گازبانی استان فارس 1403/02/04 1403/01/30
7880879 مناقصه واگذاری شامل 2 مورد حفاری و نصب انشعابات آب و فاضلاب شهرها- خدمات نگهبانی از تاسیسات شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی 1403/02/04 رجوع به آگهی
7879462 مناقصه خرید خدمات نگهداری تأسیسات و تجهیزات ساختمان مرکزی استان تهران 1403/02/04 رجوع به آگهی
7878246 مناقصه عمومی یک مرحله ای 02-احداث ایستگاه آتشنشانی واقع در مهرشهر کرج (شعبان آباد )-برآورد کل استان البرز 1403/02/04 1403/02/10
صفحه 1 از 1