مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات بازسازی، نوسازی، نگهداری و تعمیرات ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی 1398/12/04 1398/12/14
انجام عملیات خرید، پشتیبانی، تعمیر و نگهداری چراغ های فرماندهی تقاطعات و تجهیزات ترافیکی 1398/12/04 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای انشعابات تاسیسات و ساختمانهای شهرکها و نواحی صنعتی استان... 1398/12/04 1398/12/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای نگهداری و راهبری تاسیسات حرارتی و برودتی فرودگاه... 1398/12/04 1398/12/10
تهیه مصالح و اجرای شبکه روشنایی ناحیه صنعتی و تهیه مصالح و اجرای انشعابات تاسیسات و ساختمانهای شهرکه... 1398/12/04 1398/12/08
ارزیابی فنی ، شناسایی و واگذاری کار به پیمانکار واجد شرایط جهت تامین متریال و اجرای عملیات معماری، ت... 1398/12/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1