مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری جهت مبارزه با آفات (جانوران موذی، حشرات و ...) 1399/08/05 1399/08/11
واگذاری حفاظت فیزیکی و نگهبانی و خدمات عمومی و تامین نیروی انسانی مجتمع انبارها 1399/08/05 1399/08/12
اعطای امتیاز نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش شعبه خدماتی و فروشگاه مجاز قطعات 1399/08/05 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از جایگاه های CNG 1399/08/05 1399/08/10
واگذاری جهت مبارزه با آفات (جانوران موذی، حشرات و ...) 1399/08/05 1399/08/11
واگذاری به صورت اجاره پنج باب از جایگاه های CNG 1399/08/05 رجوع به آگهی
بهره برداری از جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG 1399/08/05 1399/08/24
واگذاری خدمات نیروی انسانی مورد نیاز در نیروگاه سیکل ترکیبی 1399/08/05 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند 1399/08/05 رجوع به آگهی
تامین نیروی انسانی استاد و باجه های فروش 1399/08/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4