کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7882806 مناقصه مشارکت در بازسازی، بهره برداری و انتقال (ROT) پروژههای مدیریت پسماند شهرستان بابل استان مازندران 1403/02/04 1403/02/12
7882774 مناقصه راهبری شهرک های صنعتی استان سمنان 1403/02/04 1403/02/06
7882743 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات پیمایش , قرائت کنتور و وصول مطالبات استان البرز 1403/02/04 1403/02/09
7882733 مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای محدوده منطقه یک استان خراسان رضوی 1403/02/04 1403/02/11
7882729 مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری جنگلهای دهکده اول استان اصفهان 1403/02/04 1403/02/11
7882725 مناقصه انجام خدمات مورد نیاز مرکز بهداشت استان فارس 1403/02/04 1403/02/16
7882721 مناقصه نیروهای حجمی نگهبانی و مزایده عمومی فروش حدود 30 تن گلبرگ و غنچه گل محمدی استان فارس 1403/02/04 1403/02/10
7882714 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات مشاوره حضوری و تلفنی 1480 سازمان بهزیستی استان یزد استان یزد 1403/02/04 1403/02/06
7882688 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات امور دفتری تنظیفات آبدارخانه فضای سبز بارگیری تخلیه و ...انبار شهید فلسفی استان اصفهان 1403/02/04 1403/02/17
7882679 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امورات خدمات شهر ی استان البرز 1403/02/04 1403/02/09
7882675 مناقصه مطالعات طرح جامع مدیریت پسماند شهرداری بابل استان مازندران 1403/02/04 1403/02/12
7882661 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای نصب نه عدد اتاق کامیون بنز استان کرمان 1403/02/04 1403/02/10
7882660 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تامین قطعات و تعمیر ماشین آلات نیمه سنگین اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمان استان کرمان 1403/02/04 1403/02/10
7882658 مناقصه بازسازی پنج دستگاه کامیون بنز استان کرمان 1403/02/04 1403/02/10
7882656 مناقصه واگذاری خرید بسته خدمتی مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی استان فارس 1403/02/04 1403/02/08
7882653 مناقصه انجام تنظیفات بیمارستان خلیلی شیراز استان فارس 1403/02/04 1403/02/12
7882640 مناقصه واگذاری بخشی از امور خدمات و پشتیبانی اداره کل به بخش خصوصی استان یزد 1403/02/04 1403/02/09
7882622 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدماتی و پشتیبانی، اداری و... استان چهارمحال و بختیاری 1403/02/04 1403/02/08
7882489 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تامین نیروی خدماتی،فنی و پشتیبانی استان تهران 1403/02/04 1403/02/06
7882478 مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی عمومی مرکز سینا نوبت دوم استان آذربایجان شرقی 1403/02/04 1403/02/09
صفحه 1 از 7