مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری کلیه امور مربوطه در حوزه پیشگیری، کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم و محدوده ش... 1399/10/30 1399/11/13
خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات 1399/10/30 رجوع به آگهی
واگذاری و خرید خدمات نیروهای مشاغل اداری و پشتیبانی 1399/10/30 1399/11/02
اداره امور اجرایی مراکز سوختگیری هواپیمایی فرودگاه ها 1399/10/30 1399/11/07
خدمات نگهبانی اماکن و تاسیسات شرکت 1399/10/30 1399/11/02
واگذاری خدمات اجرائیات و سد معبر 1399/10/30 1399/11/07
پروژه ترمیم، حفظ و نگهداری زمین چمن 1399/10/30 1399/11/15
واگذاری مسئولیت و بهره برداری به صورت اجاره بهاء جایگاه CNG گاز طبیعی 1399/10/30 رجوع به آگهی
اجرای تعمیرات شبکه، انشعاب و تاسیسات گاز 1399/10/30 رجوع به آگهی
واگذاری امور پذیرایی، تنظیفات و آبدارخانه ساختمان های خود 1399/10/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6