مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام امور خدمتگزاری ، نظافت و پذیرایی 1400/09/10 1400/09/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجم کار خدمات عمومی و نظافت ساختمانهای اداری ستادی و نواحی مناطق 4و5و6 1400/09/10 1400/09/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین نیروی انسانی خدماتی دانشگاه فنی و حرفه ای استان یزد 1400/09/10 1400/09/16
مناقصه خدمات دفتری ،تنظیفات ،فضای سبز 1400/09/10 1400/09/24
مناقصه واگذاری انجام امورات خدماتی 1400/09/10 1400/09/16
مناقصه تأمین نیروی انسانی مورد نیاز 5دستگاه حفاری 1400/09/10 1400/09/20
مناقصه تأمین نیروی انسانی 1400/09/10 1400/09/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات شهری (رفت وروب - حمل و جمع اوری......... 1400/09/10 1400/09/11
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تأمین نیروی انسانی مورد نیاز 6 دستگاه حفاری (93-79-78-22-21 و43 فتح ) عملیات حفاری در خشکی -3 1400/09/10 1400/09/20
مناقصه تامین نیروی حفاظتی و مراقبتی جهت بوستان 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه Warehouse Management Service and Transportation 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات عمومی، پشتیبانی و راننده 1400/09/10 1400/09/14
مناقصه واگذاری امور منشی گری 1400/09/10 1400/09/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه جمع آوری و حمل پسماند 1400/09/10 1400/09/18
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تأمین نیروی انسانی مورد نیاز 5 دستگاه حفاری 1400/09/10 1400/09/20
مناقصه بارگیری سیمان پاکتی کارخانه خود 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروی انسانی انجام خدمات تکنسین ارشد دستگاه بهره برداری 1400/09/10 1400/09/28
مناقصه تامین نیروی انسانی انجام خدمات پست و اطلاع رسانی، چاپ و تکثیر و انبارداری ، خدمات کامپیوتر، تدارکات و امور کالا ، روابط عمومی و امور حقوقی و قراردادها 1400/09/10 1400/09/23
مناقصه تامین نیروی انسانی انجام خدات متصدی تقویت فشار و تزریق گاز در واحدهای تابعه اداره تاسیسات تقویت فشار و تزریق گاز 1400/09/10 1400/09/23
مناقصه تامین نیروی انسانی انجام خدمات کارگر خدمات عمومی / آبدارخانه و نظافت و عملیات تخلیه و بارگیری در واحدهای تابعه اداره تاسیسات تقویت فشار و تزریق گاز 1400/09/10 1400/09/23
صفحه 1 از 4