مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه رفع حوادث و اتفاقات شبکه توزیع آب 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروی انسانی و پشتیبانی خدمات فنی مهندسی 1400/01/31 1400/02/20
مناقصه برون سپاری بخشی از وظایف خدمات شهری از قبیل (رفت و روب و جمع آوری زباله های شهری) 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروی حراست خود 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام پروژه ها (قرائت کنتورهای مشترکین و پخش قبوض و وصول مطالبات ) 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خدمات پسماند شهری 1400/02/11
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام خدمات پسماند 1400/02/11
مناقصه برون سپاری حجمی امور خدمات شهری 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروی انسانی انجام امور خدمات عمومی دانشگاه 1400/01/31 1400/02/02
مناقصه قرارداد حجمی امور خدماتی و پشتیبانی ، تایپ متون فارسی و لاتین 1400/02/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه رفت و روب معابر و خدمات شهر 1400/02/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات 1400/01/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار انجام امور خدمات پشتیبانی 1400/02/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از خدمات امور اداری و رایانه ای 1400/02/02
مناقصه تأمین نیروی انسانی نگهداری و توسعه فضای سبز 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور خدماتی - پشتیبانی 1400/01/31 1400/02/06
مناقصه خدمات حراست و نگهبانی از تلمبه خانه و تاسیسات جانبی 1400/01/31 1400/02/14
مناقصه مگنتوتلوریک 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات عمومی بایگانی ،نقشه کشی و خدمان عمومی - احداث فنس دیوار - ارائه خدمات مورد پشتیبانی و استقرار محلی پروژه 1400/01/31 1400/02/01
مناقصه تأمین نیروی انسانی انجام امور نگهداری سیستم تاسیسات برقی و مکانیکی دانشگاه 1400/01/31 1400/02/02
صفحه 1 از 2