کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7860697 مناقصه اجاره یک دستگاه لودر 50 مدل 2014 استان خراسان رضوی 1403/01/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1