مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید دستگاه کوانتومتر - سرووولوهای TENOVA - مجموعه کامل توربین هوا CRYOSTAR 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تعداد 500 دستگاه برانکارد 1400/01/31 1400/02/02
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تعداد 2000 عدد تخت بستری سه شکن مکانیکی 1400/01/31 1400/02/02
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تعداد 3000 عدد تشک تخت بستری تولید داخل 1400/01/31 1400/02/02
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تعداد 500 دستگاه تخت ویژه CCU – ICU بزرگسال 1400/01/31 1400/02/02
مناقصه عمومی دو مرحله ای رید تعداد 700 عدد تشک مواج 20 سلولی بزرگسال تولید داخل 1400/01/31 1400/02/02
مناقصه خرید ونتیلاتور نوزاد 1400/01/31 1400/02/02
مناقصه واگذاری نصب و راه اندازی آنالایزرهای دود واحدها 1400/01/31 1400/02/06
مناقصه خرید یکدستگاه فیکو جهت بیمارستان 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات مورد نیاز مگنتوتلوریک 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه دستگاه OCT شبکیه چشم 1400/02/05
مناقصه خرید و تأمین دستگاه Automated Clinical Analyzer مورد نیاز 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک دستگاه بالن پمپ قلب 1400/01/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1