مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید سیستم پایش مستمر خروجی استک واحد زباله سوز 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه جمع آوری و حمل پسماند 1400/09/10 1400/09/18
مناقصه DISPOSAL OF MATERIAL/VEHICLES/MACHINERY 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه P/F "NAVID SAHAND"SUBMERSIBLE ELECTROPUMP / MECHANICAL SEAL ـ P/F"HIOKI" POWER QUALITY ANALYZER MODEL 3196 و 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک دستگاه خط کشی معابر شهری 1400/09/10 1400/09/18
مناقصه واگذاری تهیه و اجرای پروژه انبار اسقاط و ضایعات و اتاق پسماند و زباله های عفونی 1400/09/10 1400/09/20
صفحه 1 از 1