مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تقریبی 130 تن قیر از نوع 100-85 1398/06/26 1398/07/07
فروش تقریبی 130 تن قیر از نوع 100-85 1398/06/26 1398/07/07
اموال توقیفی شامل 92تن قیر مخصوص آسفالت 1398/06/24 1398/07/21
فروش میزان 23/795 تن قیر 100- 85 تولیدی نفت جی و تهاتر با انجام عملیات تهیه, حمل و پخش آسفالت و امول... 1398/06/23 رجوع به آگهی
فروش تقریبی 130 تن قیر از نوع 100-85 1398/06/16 1398/07/07
فروش اقلام مشروحه : الف) گروه ضایعات آهنی و چدنی ب) گروه پلی اتیلن ) گروه رایانه و لوازم مربوط اسقاط... 1398/06/09 رجوع به آگهی
فروش سوخت سهمیه 1398/06/09 رجوع به آگهی
فروش میزان 23/795 تن قیر 100- 85 تولیدی نفت جی و تهاتر با انجام عملیات تهیه, حمل و پخش آسفالت و امول... 1398/06/06 رجوع به آگهی
فروش اقلام مشروحه : الف) گروه ضایعات آهنی و چدنی ـ ب) گروه پلی اتیلن ـ ج) گروه رایانه و لوازم مربوط... 1398/06/06 رجوع به آگهی
فروش 100 تن قیر 100-85 و تهاتر با آسفالت 1398/06/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 41