مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
ششدانگ پلاک 925/55 بخش 7 به مساحت 48819/52 مترمربع بوده و شامل : سالن تولید مشتمل بر یکباب سوله با ع... 1398/06/25 رجوع به آگهی
فروش: پالت پلاستیکی، جامبوبگ و بشکه فلزی، ضایعات فلزی، کربن استیل، مس استنلس استیل و آلومینیوم، پالت... 1398/06/25 1398/06/31
فروش تعداد 2 دستگاه لیفتراک صفر کیلومتر soosung ساحت کره جنوبی یکی از نوع دو گانه سوز و دیگری برقی 1398/06/25 رجوع به آگهی
لودر چرخ لاستیکی VOLVO4400 یک دستگاه فاقد سند و پلاک انتظامی - بیل مکانیکی چرخ لاستیکی - یک دستگاه... 1398/06/25 رجوع به آگهی
فروش اقلام مستعمل و ضایعاتی 1398/06/24 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه لیفتراک sd20f با چرخ لاستیکی 1398/06/20 رجوع به آگهی
اقلام ضایعاتی و راکد :اقلام راکد و مازاد نیمه اول اتوبوس-انواع ضایعات گالوانیزه(حلب و تسمه دوربندیل)... 1398/06/23 رجوع به آگهی
یک دستگاه لیفتراک سهند زرد نارنجی با سوخت گازوئیل مدل 1383 با تناز 3 تن -لیفتراک سهند زرد رنگ با تنا... 1398/06/17 1398/07/10
فروش اقلام ضایعاتی و راکد شرکت 1398/06/16 رجوع به آگهی
مزایده اموال منقول و  غیر منقول ـ پلاک ثبتی 5 فرعی از 4424 اصلی شامل عرصه و اعیانی و تجهیزات و تاسیس... 1398/06/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 320