مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده قرقره کابل SWR 1400/04/29 1400/04/29
مزایده فروش داغی خودروهای تصادفی 1400/04/28 1400/04/28
مزایده فروش تیر بتنی و تیر چوبی 1400/04/26 1400/04/31
مزایده قطعات ماشین آلات آلومینیوم و لاستیک 1400/04/23 1400/04/23
مزایده قطعات ماشین آلات - آلومینیوم - لاستیک 1400/04/23 1400/05/02
مزایده فروش قرقره کابل صنعتی 1400/04/22 1400/04/22
مزایده فروش لوازم اسقاط و مازاد خود 1400/04/21 1400/04/27
مزایده سیم مسی اسقاط - - قرقره فلزی اسقاط و قرقره چوبی اسقاط 1400/04/21 1400/04/27
مزایده فروش 1- دستگاه سری تراش مستعمل 1400/04/20 1400/05/02
مزایده فروش ضایعات-رادیاتور- لوله- پمپ توری و سینی فک رولپلاک ها سری بوش پمپ آب و غیره 1400/04/20 1400/04/23
مزایده فروش سیم مسی اسقاط و 450 بشکه سرپر روغن ترانسفورماتورهای مستعمل و اسقاط 1400/04/20 1400/04/29
مزایده انبارهای برقی پست، خط و مستعمل 1400/04/19 1400/04/24
مزایده فروش سیم مسی اسقاط و کابل مسی اسقاط 1400/04/19 1400/04/24
مزایده فروش سیم مسی اسقاط و 450 بشکه سرپر روغن ترانسفورماتورهای مستعمل و اسقاط 1400/04/19 1400/04/29
مزایده فروش ۹۸ تن سیم مسی اسقاط 1400/04/17 1400/04/24
مزایده فروش ۱۵ عدد قرقره کابل SWR 1400/04/17 1400/04/17
مزایده فروش 4 دستگاه پرس آجر 1400/04/15 1400/04/28
مزایده کابل ضایعاتی 1400/04/16 1400/04/26
مزایده فروش انواع سیم آلومینیوم،کابل مسی وآلومینیوم اسقاط 1400/04/16 1400/04/29
مزایده فروش 40000 کیلوگرم سیم مسی اسقاط و 450 بشکه سرپر روغن ترانسفورماتورهای مستعمل و اسقاط 1400/04/16 1400/04/29
صفحه 1 از 1360