مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش حدود 322 تن ضایعات حاصل از بوجاری بذور گندم 1397/11/01 1397/11/04
فروش حدود 322 تن ضایعات حاصل از بوجاری بذور گندم 1397/10/30 1397/11/04
فروش 382 تن ضایعات 1396/11/02 رجوع به آگهی
فروش ضایعات حاصل از بوجاری 1396/11/01 رجوع به آگهی
فروش 308 تن مواد حاصل از بوجاری سال 95 1395/12/01 1395/12/08
فروش 308 تن مواد حاصل از بوجاری 1395/11/30 1395/12/08
فروش 308 تن مواد حاصل از بوجاری سال 95 1395/10/28 1395/11/06
فروش 308 تن مواد حاصل از بوجاری سال 95 1395/10/27 1395/11/06
فروش 272 تن مواد حاصل از بوجاری بذور 1394/10/15 1394/10/23
فروش 272 تن مواد حاصل از بوجاری بذور 1394/10/12 1394/10/23
صفحه 1 از 3