مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری ساختمان زورخانه 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری فک های متحرک (سازه های تبلیغاتی) در سطح شهر جهت نصب بنرهای تبلیغاتی 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری فک های متحرک (سازه های تبلیغاتی) در سطح شهر جهت نصب بنرهای تبلیغاتی 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ساختمان زورخانه شهر 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری پارکینگ با متراژ تقریبی 1600 مترمربع ـ و پارکینگ با متراژ تقریبی 1100 مترمربع 1400/12/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری پارکینگ 1400/12/13 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری پارکینگ 1400/12/13 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری فک های متحرک (سازه های تبلیغاتی) در سطح شهر جهت نصب بنرهای تبلیغاتی 1400/11/30 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری فک های متحرک (سازه های تبلیغاتی) جهت نصب بنرهای تبلیغاتی 1400/11/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک باب دفتر کار 1400/10/12 رجوع به آگهی
مزایده یک باب دفتر کار 1400/10/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک باب دفتر کار 1400/07/08 رجوع به آگهی
مزایده یک باب دفتر کار 1400/06/31 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره یک باب دفتر کار 1400/06/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره یک باب دفتر کار 1400/06/06 رجوع به آگهی
مزایده خرید و فروش محصولات کشاورزی و امتیاز جایگاه باسکول 60 تنی 1400/04/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین 1400/04/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری زمین دفتر کار و پارکینگ مینی بوس واقع در ترمینال مسافربری خود 1400/04/22 رجوع به آگهی
مزایده خرید و فروش محصولات کشاورزی و امتیاز جایگاه باسکول 60 تنی 1400/04/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت حدودا 59 مترمربع 1400/04/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15