کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7449608 مزایده بهره برداری از سالن های بسته بندی آلایش استان همدان 1402/09/28 1402/10/05
5966497 مزایده واگذاری فروش اجزای حرام حاصل از کشتار روزانه خود به مدت یکسال استان همدان 1401/08/30 1401/09/10
5430218 مزایده بهره برداری از سالن بسته بندی گوشت استان همدان 1401/04/12 1401/04/20
5394748 مزایده بهره برداری از سالن کشتارگوسفندی استان همدان 1401/04/04 1401/04/11
4214236 مزایده اجاره سالن تولید پودر خون استان همدان 1400/05/23 رجوع به آگهی
4168833 مزایده بهره برداری از سالن های بسته بندی آلایش دامی استان همدان 1400/05/07 1400/05/14
4160315 مزایده بهره برداری از سالن تولید پودر خون استان همدان 1400/05/04 رجوع به آگهی
4156495 مزایده بهره برداری از سالن تولید پودر خون واقع در داخل کشتارگاه به مدت یک سال استان همدان 1400/05/02 1400/05/13
4141412 مزایده بهره برداری از سالن های بسته بندی آلایش دامی استان همدان 1400/04/25 1400/04/31
4075185 مزایده بهره برداری از سالن های بسته بندی آلایش دامی استان همدان 1400/04/10 1400/04/16
3990789 مزایده بهره برداری از اتاق پاک کردن کله و پاچه استان همدان 1400/03/26 رجوع به آگهی
3927181 مزایده اجاره بهره برداری از اتاق پاک کردن کله و پاچه استان همدان 1400/03/12 رجوع به آگهی
3897426 مزایده بهره برداری از اتاق پاک کردن کله و پاچه استان همدان 1400/03/02 رجوع به آگهی
3837007 مزایده واگذاری بهره برداری از سالن تبدیل ضایعات ـ سالن بسته بندی گوشت ـ بوفه ـ باسکول گاوی و گوسفندی استان همدان 1400/02/13 رجوع به آگهی
3837006 مزایده واگذاری بهره برداری از سالن های نگهداری دام، سالن های جمع آوری آلایش، سالن شستشوی شکمبه، سالن های جمع آوری پیه گاوی و گوسفندی استان همدان 1400/02/13 1400/02/20
3803349 مزایده واگذاری بهره برداری از سالن های نگهداری دام، سالن های جمع آوری آلایش، سالن شستشوی شکمبه، سالن های جمع آوری پیه گاوی و گوسفندی استان همدان 1400/01/31 1400/02/06
3803348 مزایده واگذاری بهره برداری از سالن تبدیل ضایعات ـ سالن بسته بندی گوشت ـ بوفه ـ باسکول گاوی و گوسفندی استان همدان 1400/01/31 رجوع به آگهی
3759844 مزایده واگذاری بهره برداری از سالن های نگهداری دام، سالن های جمع آوری آلایش، سالن شستشوی شکمبه، سالن های جمع آوری پیه گاوی و گوسفندی استان همدان 1400/01/17 1400/01/23
3064440 مزایده فروش ضایعات دامی (اجزا دام) حاصل از کشتار روزانه استان همدان 1399/05/22 1399/05/29
2811813 مزایده بهره برداری از سالن پاک کردن آلایش گوسفندی کشتارگاه برای سال ۱۳۹۹ به مدت یک سال استان همدان 1399/02/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3