کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7913380 مزایده فروش املاک و مستغلات استان اصفهان 1403/02/12 1403/02/22
7886870 مزایده فرو ش املاک و مستغلات تحت اختیار خود استان اصفهان 1403/02/05 1403/02/22
7886404 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان اصفهان 1403/02/05 رجوع به آگهی
7701352 مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار استان اصفهان 1402/12/03 1402/12/13
7675241 مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار استان اصفهان 1402/11/28 1402/12/13
7671494 مزایده زمین ها با کاربری مسکونی استان اصفهان 1402/11/26 رجوع به آگهی
7543427 مزایده فروش املاک و مستغلات استان اصفهان 1402/10/24 1402/11/03
7516297 مزایده فروش املاک و مستغلات استان اصفهان 1402/10/17 1402/11/03
7515225 مزایده زمین مسکونی استان اصفهان 1402/10/17 رجوع به آگهی
6819326 مزایده فروش املاک و مستغلات استان اصفهان 1402/04/29 1402/05/07
6795339 مزایده فروش زمین / نوع کاربری : مسکونی استان اصفهان 1402/04/24 رجوع به آگهی
6792364 مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود استان اصفهان 1402/04/22 رجوع به آگهی
6752262 مزایده اجاره املاک و مستغلات استان اصفهان 1402/04/12 1402/04/21
6727204 مزایده اجاره دو ردیف مزایده شامل : اجاره مجتمع گردشگری و واحد تجاری مربوطه جنب استان اصفهان 1402/04/05 رجوع به آگهی
6726371 مزایده اجاره املاک و مستغلات تحت اختیار استان اصفهان 1402/04/05 1402/04/21
6558863 مزایده املاک و مستغلات تحت اختیار استان اصفهان 1402/02/28 1402/03/06
6537683 مزایده اجاره املاک و مستغلات تحت اختیار خود استان اصفهان 1402/02/21 1402/03/06
6534369 مزایده اجاره مجتمع گردشگری استان اصفهان 1402/02/20 رجوع به آگهی
6353555 مزایده فروش املاک و مستغلات استان اصفهان 1401/12/11 1401/12/18
6325196 مزایده فروش املاک و مستغلات استان اصفهان 1401/12/04 1401/12/18
صفحه 1 از 8