کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8206119 مزایده :اجاره محل کافی شاپ اورژانس بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب (ع)واقع در محوطه بیمارستان به مساحت تقری استان کرمان 1403/04/20 1403/04/20
8163605 مزایده واگذاری عرصه واعیان یک قطعه زمین مرکز بهداشت قدیم صدرآباد انار استان کرمان 1403/04/10 1403/04/17
8082893 مزایده واگذاری شیفت عصر کلینیک دندانپزشکی امام صادق(ع) استان کرمان 1403/03/21 1403/03/27
7958038 مزایده واگذرای داروخانه کلینیک مدرس بصورت اجاره بهاء استان کرمان 1403/02/23 1403/02/26
7949842 مزایده واگذرای داروخانه کلینیک مدرس بصورت اجاره بهاء استان کرمان 1403/02/20 1403/02/26
7924396 مزایده فروش لوازم اسقاطی استان کرمان 1403/02/17 رجوع به آگهی
7923853 مزایده اجاره محل عینک سازی استان کرمان 1403/02/17 رجوع به آگهی
7916079 مزایده اجاره محل مهد کودک استان کرمان 1403/02/13 رجوع به آگهی
7910131 مزایده اجاره درمانگاه شبانه روزی بیمارستان استان کرمان 1403/02/11 رجوع به آگهی
7798837 مزایده فروش آهن آلات اسقاطی - اسقاط از نوع آلومینیومی - اسقاط موتور سوخته - اسقاط لوازم کامپیوتری - یو پی اس اسقاطی استان کرمان 1403/01/09 رجوع به آگهی
7795812 مزایده اجاره محل عینک سازی استان کرمان 1403/01/07 رجوع به آگهی
7760614 مزایده اجاره محل مهد کودک استان کرمان 1402/12/17 رجوع به آگهی
7728446 مزایده اجاره مکان بوفه استان کرمان 1402/12/09 رجوع به آگهی
7726863 مزایده فروش لوازم اسقاطی استان کرمان 1402/12/08 رجوع به آگهی
7722584 مزایده اجاره محل عینک سازی استان کرمان 1402/12/08 رجوع به آگهی
7722583 مزایده اجاره محل چاپ و تکثیر ستاد مرکزی و دانشکده دندانپزشکی استان کرمان 1402/12/08 رجوع به آگهی
7710350 مزایده اجاره محل چاپ و تکثیر ستاد مرکزی و دانشکده دندانپزشکی استان کرمان 1402/12/07 رجوع به آگهی
7694744 مزایده اجاره چاپ و تکثیر حوزه معاونت استان کرمان 1402/12/02 رجوع به آگهی
7659958 مزایده اجاره پارکینگ استان کرمان 1402/11/24 رجوع به آگهی
7554123 مزایده واگذاری پارکینیگ بیمارستان استان کرمان 1402/10/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7