مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور بازار هفتگی شهر سه شنبه بازار 1398/02/19 رجوع به آگهی
واگذاری امور بازار هفتگی شهر سه شنبه بازار 1398/02/12 رجوع به آگهی
فروش ملک کشتارگاه فعلی شهر با عرصه و اعیان حدود 380/2 مترمربع ( به صورت تجاری و مسکونی به انضمام انش... 1397/12/27 1398/01/05
فروش ملک کشتارگاه فعلی شهر 1397/12/20 رجوع به آگهی
فروش ساختمان کشتارگاه فعلی 1397/09/15 1397/09/24
فروش ساختمان کشتارگاه فعلی 1397/09/07 1397/09/24
فروش یک قطعه زمین 1397/07/22 1397/08/01
فروش یک قطعه زمین 1397/07/02 1397/07/11
فروش یک قطعه زمین 1397/06/13 1397/06/24
واگذاری به اجاره تاسیسات شن و ماسه و کارخانه آسفالت 1397/06/05 1397/06/14
صفحه 1 از 4