کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8105402 مزایده فروش 6000 تن زغالسنگ حرارتی 150 – 0 معدن آبنیل استان کرمان 1403/03/26 1403/03/30
8095335 مزایده فروش 6000 تن زغالسنگ حرارتی استان کرمان 1403/03/23 1403/03/30
7946290 مزایده فروش 100000 تن زغالسنگ باطله ریز استخر استان کرمان 1403/02/19 1403/02/22
7931971 مزایده حراج حدود 20 تن آهن آلات اسقاط و ضایعات معدن استان کرمان 1403/02/18 رجوع به آگهی
7931397 مزایده فروش 100000 تن زغالسنگ باطله ریز استخر استان کرمان 1403/02/18 1403/02/22
7829535 مزایده حراج حدود 50 تن آهن آلات اسقاط و ضایعات استان کرمان 1403/01/25 رجوع به آگهی
7829532 مزایده حراج حدود 50 تن آهن آلات اسقاط و ضایعات معدن استان کرمان 1403/01/25 رجوع به آگهی
7735472 مزایده حراج حدود 50 تن آهن آلات اسقاط و ضایعات معدن استان کرمان 1402/12/10 رجوع به آگهی
7731129 مزایده حراج حدود 50 تن آهن آلات اسقاط و ضایعات معدن استان کرمان 1402/12/09 رجوع به آگهی
7730453 مزایده حراج 50 تن آهن آلات اسقاط و ضایعات استان کرمان 1402/12/09 رجوع به آگهی
7710532 مزایده حدود 50 تن آهن آلات اسقاط و ضایعات معدن استان کرمان 1402/12/07 رجوع به آگهی
7697032 مزایده حراج 50 تن آهن آلات اسقاط معدن همکار استان کرمان 1402/12/02 رجوع به آگهی
7692098 مزایده واگذاری 50 تن خاک اره، 100 تن چوب خشک با قطر 10 الی 50 سانتی متر و طول 30 سانتی متر الی 3 متر و 20 تن پوست و ضایعات معدن استان کرمان 1402/12/01 رجوع به آگهی
7688102 مزایده واگذاری 50 تن خاک اره، 100 تن چوب خشک با قطر 10 الی 50 سانتی متر و طول 30 سانتی متر الی 3 متر و 20 تن پوست و ضایعات معدن هشونی استان کرمان 1402/11/30 رجوع به آگهی
7657165 مزایده فروش 8000 تن باطله ریز استخر استان کرمان 1402/11/23 رجوع به آگهی
7646153 مزایده فروش 6000 تن زغالسنگ حرارتی 150-0 استان کرمان 1402/11/18 1402/11/25
7555379 مزایده فروش یک دستگاه رودهدر EB2200 Boom-type Roadheader استان کرمان 1402/10/27 رجوع به آگهی
7533216 مزایده حراج زغالسنگ کنسانتره کک شو به مقدار 250 تن استان کرمان 1402/10/21 رجوع به آگهی
7526257 مزایده واگذاری حدود 50 تن آهن آلات اسقاط و ضایعات معدن استان کرمان 1402/10/19 رجوع به آگهی
7523993 مزایده فروش 10000 تن زغال سنگ باطله درشت استان کرمان 1402/10/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10