مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش مقدار 20.000 تن کلوخه ماده معدنی باریت کم عیار با وزن مخصوص 3.60 1396/10/20 1396/10/25
فروش مقدار 20.000 تن کلوخه ماده معدنی باریت کم عیار با وزن مخصوص 3.60 1396/10/18 1396/10/25
فروش کلوخه ماده معدنی باریت 1396/06/14 1396/06/19
فروش 4.000 تن کلوخه ماده معدنی باریت 1396/06/12 1396/06/19
فروش کلوخه باریت 1396/03/20 1396/03/24
فروش کلوخه باریت 1396/03/17 1396/03/24
فروش مقدار 5000 تن کلوخه ماده معدنی باریت 1395/08/26 1395/09/03
فروش مقدار 5000 تن کلوخه ماده معدنی 1395/08/24 1395/09/03
فروش مقدار 15.500 تن ماده معدنی کلوخه باریت 1392/09/26 1392/09/30
فروش مقدار 15.500 تن ماده معدنی کلوخه باریت 1392/09/24 1392/09/30
صفحه 1 از 4