کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8165398 مزایده اجاره یکباب مغازه 35 مترمربع همراه 16 متر بالکن در بلوار امام حسین (ع) ورودی پارک شهر استان گیلان 1403/04/11 1403/04/11
7853916 مزایده وانت دوکابین مزدا -کامیونت ون- وانت پیکان تک سوز بنزینی استان گیلان 1403/01/28 رجوع به آگهی
7544967 مزایده وانت دوکابین مزدا مدل 1388 رنگ نقره ای - کامیونت ون نیسان 2400 مدل 1380 رنگ آبی - وانت پیکان تک سوز بنزینی مدل 1362 استان گیلان 1402/10/25 رجوع به آگهی
7401815 مزایده اجاره باشگاه ورزشی استان گیلان 1402/09/13 1402/09/16
7401658 مزایده اجاره یک باب مغازه بمساحت 35 متری استان گیلان 1402/09/13 1402/09/15
7401656 مزایده واگذاری اجاره یک قطعه زمین مینی فوتبال با چمن مصنوعی استان گیلان 1402/09/13 1402/09/18
7367393 مزایده فروش سه دستگاه خودرو وانت دو کابین مزدا مدل 1388 به رنگ نقره ای- کامیونت ون نیسان 2400 بنزینی مدل 1380 به رنگ آبی- وانت پیکان تک سوز مدل 1362 استان گیلان 1402/09/04 رجوع به آگهی
7350347 مزایده وانت دوکابین مزدا - کامیونت ون نیسان- وانت پیکان تک سوز استان گیلان 1402/08/29 رجوع به آگهی
7266372 مزایده فروش سه دستگاه خودرو وانت دو کابین مزدا مدل 1388 به رنگ نقره ای- کامیونت ون نیسان 2400 بنزینی مدل 1380 به رنگ آبی- وانت پیکان تک سوز مدل 1362 استان گیلان 1402/08/13 1402/08/15
7261146 مزایده فروش وانت دوکابین مزدا مدل 1388 رنگ نقره ای - کامیونت ون نیسان 2400 مدل 1380 رنگ آبی - وانت پیکان تک سوز بنزینی مدل 1362 استان گیلان 1402/08/11 رجوع به آگهی
6614731 مزایده زمین با کاربر ی مسکونی پلاک ثبتی : 10886 سنگ اصلی 75 بخش 4 استان گیلان 1402/03/11 رجوع به آگهی
6549041 مزایده 2 ردیف زمین / نوع کاربری : مسکونی استان گیلان 1402/02/25 رجوع به آگهی
6314837 مزایده زمین با کاربری مسکونی پلاک ثبتی 2724 فرعی از 2 اصل قطعه تفکیکی 5 استان گیلان 1401/12/02 رجوع به آگهی
5968931 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 232/21 استان گیلان 1401/08/30 رجوع به آگهی
5968930 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان گیلان 1401/08/30 رجوع به آگهی
5922208 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 232/21 - زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 207/2 و... استان گیلان 1401/08/16 رجوع به آگهی
5922207 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان گیلان 1401/08/16 رجوع به آگهی
5759598 مزایده فروش دو قطعه زمین به تفکیک با کاربری مسکونی استان گیلان 1401/07/14 رجوع به آگهی
5759595 مزایده فروش دو قطعه زمین استان گیلان 1401/07/14 رجوع به آگهی
5662725 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 232/21 استان گیلان 1401/06/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4