مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری باشگاه ورزشی 1399/06/20 1399/06/27
واگذاری باشگاه ورزشی 1399/06/05 1399/06/15
واگذاری یک باب مغازه به مساحت 35 متری همراه با بالکن به صورت اجاره 1399/05/28 1399/06/04
واگذاری باشگاه ورزشی شهرداری 1398/02/26 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به مساحت 791 مترمربع با کاربری مسکونی 1397/12/15 1397/12/21
فروش سه قطعه زمین با کاربری مسکونی 1397/12/15 1397/12/23
فروش سه قطعه زمین 1397/08/22 1397/09/05
فروش سه قطعه زمین 1397/07/26 1397/08/13
فروش یک قطعه زمین 1397/07/01 رجوع به آگهی
سه قطعه زمین با کاربری مسکونی 1397/05/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3