مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز خود - - انواع لوله آزبست - انواع لوله چدن داکتیل - انواع لوله ج... 1399/03/18 1399/03/31
ضایعات و اقلام منقول - انواع لوله آزبست - انواع لوله چدن داکتیل - انواع لوله جی آر پی 1399/03/17 1399/03/31
فروش سه قطعه زمین با کاربری مسکونی آپارتمانی 1398/07/29 رجوع به آگهی
فروش سه قطعه زمین با کاربری مسکونی آپارتمانی 1398/07/25 رجوع به آگهی
فروش سه قطعه زمین 1398/07/28 1398/08/04
قطع و فروش چوب درخت 1398/07/15 رجوع به آگهی
قطع و فروش چوب درخت 1398/07/14 رجوع به آگهی
اصلاحیه فروش سه قطعه زمین مازاد 1397/11/14 رجوع به آگهی
فروش سه قطعه زمین مازاد 1397/11/02 1397/11/04
فروش سه قطعه زمین مازاد 1397/11/01 1397/11/04
صفحه 1 از 6