کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7688554 مزایده اجاره فضاهای تبلیغاتی ایستگاه راه آهن استان فارس 1402/11/30 رجوع به آگهی
7685609 مزایده اجاره فضاهای تبلیغاتی استان فارس 1402/11/30 1402/12/08
7679517 مزایده اجاره فضاهای تبلیغاتی استان فارس 1402/11/29 1402/12/08
7470734 مزایده اجاره فضاهای تبلیغاتی استان فارس 1402/10/05 رجوع به آگهی
7467096 مزایده اجاره فضاهای تبلیغاتی استان فارس 1402/10/04 1402/10/12
7463088 مزایده اجاره فضاهای تبلیغاتی ایستگاه راه آهن استان فارس 1402/10/03 1402/10/12
7114844 مزایده اجاره پارکینگ عمومی و تاکسی ایستگاه استان فارس 1402/07/10 رجوع به آگهی
7114840 مزایده اجاره غرفه های تجاری استان فارس 1402/07/10 رجوع به آگهی
7113052 مزایده اجاره غرفه های تجاری متراژ 133 مترمربع استان فارس 1402/07/09 1402/07/17
7112803 مزایده اجاره پارکینگ عمومی و تاکسی استان فارس 1402/07/09 1402/07/17
7109420 مزایده اجاره پارکینگ عمومی و تاکسی به متراژ 3000 متر مربع استان فارس 1402/07/08 1402/07/17
7109413 مزایده اجاره غرفه های تجاری استان فارس 1402/07/08 1402/07/17
6976855 مزایده اجاره پارکینگ عمومی و تاکسی ایستگاه راه آهن استان فارس 1402/06/08 رجوع به آگهی
6976839 مزایده اجاره غرفه های تجاری استان فارس 1402/06/08 رجوع به آگهی
6976837 مزایده اجاره غرفه های تجاری استان فارس 1402/06/08 رجوع به آگهی
6972971 مزایده اجاره پارکینگ عمومی و تاکسی به متراژ 3000 متر مربع استان فارس 1402/06/07 1402/06/14
6972962 مزایده اجاره غرفه های تجاری ایستگاه راه آهن استان فارس 1402/06/07 1402/06/14
6968912 مزایده اجاره غرفه های تجاری استان فارس 1402/06/06 1402/06/14
6968860 مزایده اجاره پارکینگ عمومی و تاکسی به متراژ 3000 متر مربع استان فارس 1402/06/06 1402/06/14
6944589 مزایده اجاره باجه فروش بلیت ایستگاه راه آهن استان فارس 1402/06/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5